Trudne chwile w prowadzeniu biznesu? Kryzys to nie czas na panikę. Doradztwo kryzysowe dla firm i przedsiębiorstw. Dostrzegamy Twoje szanse biznesowe w zmieniającym się otoczeniu. Umów się na BEZPŁATNĄ KONSULTACJE. Pomożemy wesprzeć Twój biznes.

Jak przygotować się na gwałtowne zmiany w gospodarce w czasie COVID-19

Większość przedsiębiorstw negatywnie odczuje skutki pandemii koronawirusa. Wszyscy oczekują jakiejś pomocy: służby zdrowia, samorządu, państwa. Musimy jednak pamiętać jak wiele zależy od nas samych. 

Niezależnie od pakietu pomocowego, kogo będzie dotyczył, jak szeroki wachlarz pomocy zawrze, to przygotowanie i aktywność przedsiębiorcy stanowi klucz do sukcesu. Większość wsparcia będzie obarczona klauzulą *decyduje kolejność wniosków, obowiązuje do wyczerpania funduszy. Nie miejmy złudzeń, nawet rezerwy gotówki w wypowiedzi prezesa NBP prof. Adama Glapińskiego „Fizycznej gotówki mamy nieprzebrane ilości” za chwilę zamieniły się w konkretną sumę 212 mld zł, z czego realnie dla przedsiębiorców może trafić co najwyżej około 50-60 mld zł pomocy w różnych formach wsparcia. Kluczowym więc będzie czas i dobre przygotowanie do wystąpienia o wsparcie.

Nikt tej pomocy nie otrzyma „za piękne oczy”

Muszą powstać kryteria, wnioski. Trzeba będzie te wnioski zrozumieć, wypełnić, poprzeć danymi księgowymi, ale syntetycznie opisać danymi biznesowymi, prognozami. Nikt nie będzie przydzielał środków pomocowych przedsiębiorstwu, które nie będzie posiadało planu. Kluczowym zwrotem w dokumentach o przyznanie pomocy będzie „Plan restrukturyzacji”. To na jego podstawie będzie przyznawana pomoc. Dlatego już dziś firmy, niezależnie od swej wielkości powinny się do tego intensywnie przygotowywać. Należy śledzić na bieżąco projekty planowanych do wprowadzenia przepisów i szybko analizować ich ostateczny kształt i powiązania z innymi przepisami prawa. Jednocześnie trzeba prowadzić bieżącą analitykę zjawisk zachodzących w przedsiębiorstwie, gromadzić dane w sposób możliwy do szybkiej ich weryfikacji przez jednostki wdrażające pomoc finansową. To wszystko przy jednoczesnym szukaniu i opracowywaniu pomysłu na dalszą działalność firmy i „gaszeniu” bieżących pożarów. Będzie to ogromny wysiłek i stres dla właściciela, czy też zarządu firmy. Jak wynika z analizy przedstawianych Sejmowi aktów prawnych, ustawodawca przewidział również fundusze na finansowanie doradztwa restrukturyzacyjnego.

Często w rozmowach o gospodarce słyszeliśmy stwierdzenie „kluczowy jest czas”, dzisiaj nabiera to nowej wartości i będzie decydować o być lub nie być wielu firm tych małych i tych dużych, tych znanych i mniej znanych.

Bądźmy dobrze przygotowani, już od wczoraj, dla siebie, swoich rodzin i pracowników.