ZESPÓŁ EKSPERTÓW IDI

Robert Żyliński

Ukończył Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz studia doktoranckie w zakresie ekonomii na Uniwersytecie w Białymstoku. Absolwent Politechniki Białostockiej.

Tematyką planowania strategicznego, zarządzania procesami, audytu, systemów motywacyjnych zajmuje się od dziewięciu lat. Wcześniej skutecznie wdrażał środki publiczne i europejskie w jednostkach samorządu terytorialnego.

Wieloletni manager i współpracownik w firmach i spółkach prywatnych oraz spółkach skarbu państwa, miedzy innymi Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., Eko- Stok Sp. z o.o., PS-Eko Sp. z o.o. . Założyciel i dyrektor Instytutu Doradztwa Inwestycyjnego w Białymstoku.

KONTAKT:

tel. 606956701 robert.zylinski@idi.bialystok.pl

Mirosław Buchtarewicz

Absolwent Uniwersytetu w Białymstoku Wydział Prawa o specjalizacji obrót wierzytelnościami oraz wielu szkoleń, w tym międzynarodowych z zakresu zarządzania.

Tematyką audytu i kontroli zarządczej, zarządzania strategicznego, organizacji, mapowania procesów, aktywizacji pracowników zajmuje się od ponad dziesięciu lat.

Ukończył kurs efektywnego zarządzaniem wartością przedsiębiorstw Canning Italy. Promotor nowoczesnych rozwiązań związanych ze zwiększaniem wartości spółki EVA/SVA, ABM, oraz nowoczesnych technik zarządzania oraz budowania i wdrażania strategii.

Wieloletni współpracownik i top manager w spółkach z kapitałem zagranicznym, między innym Whirlpool Poland, Haier, Gorenje Polska.

KONTAKT:

tel. 603992725 m.buchtarewicz@icloud.com

Iwona Naumczyk

Biegły rewident z uprawnieniami ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) międzynarodowej organizacji zrzeszającej specjalistów z zakresu finansów, rachunkowości i zarządzania oraz ukończonym programem Executive MBA we Francuskim Instytucie Zarządzania, które zapewnią Państwu dostęp do unikalnej wiedzy, doświadczenia i nowoczesnych rozwiązań.

Od 15 lat związana jest z biznesem, księgowością, kontrolingiem i zarządzaniem finansami w firmach produkcyjnych, handlowych i usługowych. Swoją karierę zaczynała w biurze rachunkowym i audycie. Następnie przez wiele lat pełniła funkcję Głównej Księgowej, Kontrolera Finansowego i Dyrektora Finansowego w międzynarodowych korporacjach, w których skutecznie realizowała strategię finansową, optymalizowała płynność finansową, wspierała strategie sprzedażowe, politykę inwestycyjną, politykę zatrudnienia oraz optymalizowała procesy operacyjne. Posiada ona doświadczenie w tworzeniu od podstaw procesów kontrolingowych, budowaniu systemów raportowania zarządczego, restrukturyzacji działów księgowych, wdrażaniu systemów księgowo – finansowych ERP oraz ich usprawnianiu. Od wielu lat zajmuje się też rozliczeniem pod względem ekonomiczno – podatkowym projektów inwestycyjnych w Specjalnej Strefie Ekonomicznej.