Trudne chwile w prowadzeniu biznesu? Kryzys to nie czas na panikę. Doradztwo kryzysowe dla firm i przedsiębiorstw. Dostrzegamy Twoje szanse biznesowe w zmieniającym się otoczeniu. Umów się na BEZPŁATNĄ KONSULTACJE. Pomożemy wesprzeć Twój biznes.

Wyczerpująca wiedza specjalistyczna, praktyczne doświadczenie i dostęp do najlepszych światowych rozwiązań problemów biznesowych sprawiają, że świadczymy najbardziej profesjonalne usługi
 • Diagnoza biznesu                                          
 • Analiza i zabezpieczenie ryzyk
 • Optymalizacja procesów biznesowych
 • Opracowanie i wdrożenie procedur budowy organizacji
 • Systemy motywacyjne i płacowe, siatka wynagrodzeń
 • Opracowanie planów inwestycyjnych i ich finansowanie
 • Audyt finansowy
 • Optymalizacja finansowania przedsiębiorstwa
 • Opracowanie i wdrożenie planów naprawczych
 • Przygotowanie przedsiębiorstw do sukcesji
Etapy usługi doradczej dla Twojej Firmy
 1. Spotkanie zapoznawcze
 2. Spotanie merytoryczne/problemowe
 3. Umowa – ustalenie zasad współpracy
 4. Audyt
 5. Wnioski/sprawozdanie
 6. Spotkanie dotyczące dalszej współpracy – ustalenie warunków implementacji/wdrożenia wniosków
 7. Umowa
 8. Współpraca
Wywiady indywidualne

Pogłębione wywiady indywidualne (IDI) są jedną z podstawowych technik badań jakościowych przedsiębiorstwa. Polegają na rozmowie w „cztery oczy”eksperta/ekspertów z osobami kluczowymi w firmie. Ich celem jest uzyskanie szczegółowych opinii i informacji od konkretnych osób, spełniających określone przez ekspertów kryteria doboru. Tą technikę wykorzystuje się w celu  poznania natury przedsiębiorstwa, jego charakterystyki i dotarcia do istoty rzeczy, otrzymania informacji, których trudno byłoby uzyskać innymi metodami, np. ankietą lub analizą liczb.

Niewątpliwą zaletą tej metody jest brak negatywnego wpływu ze strony grupy lub przełożonych czy właścicieli, co może mieć miejsce w pracach grupowych – konformizmu, dominacji  niektórych osób itd. Ma to szczególne znaczenie przy tematach omawiania problemów, ale też w przypadku wywiadów z ekspertami w opisie funkcjonowaniaprzedsiębiorstwa, procedur oraz ich realnego przebiegu itp. (nie zawsze chcą się szczerze dzielić swoimi przemyśleniami w danej kwestii na forum grupy). Dodatkowo w przypadku respondentów trudno dostępnych (właśnie  kluczowe osoby o znacznej pozycji np. menadżerowie wyższego szczebla, właścicielkę) odpada problem z zebraniem grupy w określonym czasie w jednym miejscu.

Średni czas trwania wywiadu to 1-1,5 godziny, w niektórych przypadkach wywiad może przybrać formę skróconą (mini depta interwiew) i trwać ok. pół godziny.

W zależności od tematyki i problemu badawczego realizuje się wywiady ustrukturyzowane, w których zadaje się respondentom te same pytania, pół ustruktyryzowane w których punktem wyjścia jest lista pytań ale dopuszczalne i wskazane jest rezygnowanie z niektórych i generowanie nowych w trakcie rozmowy zależnie od jej przebiegu oraz wywiady swobodne z tylko ogólnie zarysowanym scenariuszem.

Wywiady IDI + analiza Ksiegowa oraz analiz rynku służą do dogłębnego poznania przedsiębiorstwa z jego indywidualną charakterystyka i pozwalają przygotować najlepsze strategie działania oraz plany wdrożeniowe.